Förord

Mitt namn är Stig Nordlund och jag är uppväxt i Sorsele samhälle på 1940- och 1950-talen där min pappa Napoleon "Polle" Nordlund hade bilverkstad och min farfar B A Nordlund en smidesverkstad. Min mamma hette Ally Karlberg och växte upp i Norra Örnäs. Sedan jag flyttat från Sorsele på 60-talet som så många andra har jag behållit kontakten. Åtminstone en gång per år har jag besökt Sorsele där jag till för några år sedan ägt en del i farfars gamla sommarstuga. Jag har alltid varit historiskt intresserad men det är först i mogen ålder som hembygdens historia hamnat i fokus.

Sorseles historia har beskrivits i olika delar av åtskilliga författare men det är inte någon som systematiskt ägnat sig åt bebyggelsens utveckling. Innan jag pensionerades arbetade jag som gymnasielärare i bland annat geografi där det ingår att lära sig använda GIS, geografiska informationssystem. Med ett sådant program kan man i en dator lagra geografiska data (till exempel en adresslista) och presentera dessa (till exempel var folk bor) på en karta. Alla som använt sig av söktjänsterna Hitta eller Eniro har med andra ord utnyttjat ett GIS. För egen del ville jag tillämpa mina kunskaper inom området på något som hade med Sorsele att göra. Att visa på en karta hur de olika byarna växt fram både tidsmässigt och storleksmässigt tyckte jag var en god idé där jag fick utlopp för både mitt historiska intresse och kunde använda mina geografikunskaper. Först måste jag bygga upp en databas med uppgifter om byarnas grundande, läge uttryckt i koordinater och invånarantal vid olika tidpunkter fram till modern tid. Eftersom dessa uppgifter inte finns samlade och publicerade någonstans tänkte jag att andra kanske skulle vilja ta del av materialet. Även om jag publicerade allt på nätet fanns problemet med hur mina kartor skulle kunna visas då GIS-program vanligtvis inte finns i folks datorer. På nätet träffar man ofta på presentationer där myndigheter eller söktjänster presenterar sina informationer på snygga kartor som Google Maps eller lantmäteriet ligger bakom. Problemet för min del är att det inte är gratis att använda sådana om man vill lägga ut mer än mycket enkla data. Lösningen har blivit att utnyttja Google Earth där flygbilder draperar jordklotet och man kan lägga in egna data ovanpå dessa bilder.

När jag kommit så långt insåg jag att det inte räcker att presentera hur bebyggelsen växt fram utan att det också är intressant att veta varför den utvecklats på detta sätt. Därför finns ett antal avsnitt som förhoppningsvis underlättar förståelsen om de läses i tur och ordning. Näringslivskapitlet stöder i huvudsak kapitlet om befolkningskartorna även om det tillför en del till förståelsen av hur grundandet av de olika bebyggelseenheterna gick till.

När det gäller själva utformningen av webbplatsen har jag fått synpunkter från flera håll men mest från min gamla skolkamrat från både folk- och realskolan Allan Larsson. Allan har med sin långa erfarenhet från databranschen framförallt medverkat till att instruktionerna i kapitlen 6 och 7 blivit betydligt bättre än utan hans bistånd.

Min avsikt har varit att sammanfattande visa utvecklingen i hela socknen, inte de enskilda byarnas exakta utveckling. Eftersom jag saknar detaljkunskaper om varje enskild by kanske vissa faktauppgifter inte stämmer, även om det övergripande mönstret är i huvudsak korrekt. Den som kan korrigera mina uppgifter, undrar över något eller bara vill kommentera något är välkommen att göra detta via e-post som nås via rubriken Kontakt.

Utrymme för webbplatsen har upplåtits gratis av Vaia Digital AB (tidigare Vildmarksdata).

Tranås i maj 2016/oktober 2020

Stig Nordlund