6. Om Google Earth och kartor

För att kunna studera kartorna över när de olika bebyggelseenheterna grundades (kapitel 7) och deras befolkningsutveckling (kapitel10) är det nödvändigt att gratisprogrammet Google Earth är installerat på datorn. Programmet hämtas via följande länk (högerklicka och välj "Öppna i nytt fönster") Hämta Google Earth. Klicka på ”Godkänn och hämta” för att installera programmet. Den som vill kan välja bort de alternativ för hämtningen som är förkryssade.

För att kunna läsa texten till respektive kapitel och samtidigt studera kartan är det nödvändigt att arbeta med två parallella fönster, något som kan åstadkommas på följande sätt:

 1. Högerklicka på önskat kapitel (7 eller 10) och välj ”Öppna länk i ny flik”, varvid kapitelrubrikerna försvinner och bara kapiteltexten finns kvar.
 2. Öppna Google Earth med hjälp av länken i kapitlet:
  för kapitel 7 Sorseles bygrundande
  för kapitel 10 Sorseles bybefolkning
  (Klicka på "byarnas grundand....kml" eller "sorseles bybefolkn....kml" längst ner till vänster på skärmen).
 3. Klicka på den nya fliken från punkt 1.
 4. Högerklicka i ett tomt utrymme på aktivitetsfältet längst ner på skärmen och välj ”Visa fönster sida vid sida”.
 5. Anpassa storleken på de två fönstren så att de ligger sida vid sida och prioritera gärna storleken på kartan före storleken på texten.

Vid kartframställning abetar man med kartskikt där varje skikt vanligtvis innehåller bara en typ av symboler. För en topografisk karta rör sig det normalt främst om sjöar, vattendrag, vägar, bebyggelse och namn. För en tryckt karta har utgivaren bestämt vilka element som ska ingå och i vilken ordning de olika skikten läggs ovanpå varandra så att inte önskad information i ett skikt döljs av symboler från ett ovanpå liggande skikt. Fördelen med en datorbaserad karta som här är att man själv kan styra kartans utseende. Google Earth utgör ett basskikt som alltid ligger som grund för de skikt som beskriver Sorseles bygrundande och Sorseles bybefolkning.

För att detta basskikt ska vara så rent som möjligt bör man inaktivera sådant som är till för att användas när man inte studerar Sorseles bebyggelsehistoria. Se därför till att ingenting är markerat i rutorna under ”Lager” i vänstra marginalen. "Reseledaren" som kan visas längst ner i kartbilden inaktiverar man genom att i menyraden under ”Visa” avmarkera denna.

I Google Earth finns instruktioner för hur programmet ska hanteras, men som en kort introduktion kan följande funktioner nämnas: