Två fönster

Ha bara webbläsarfönstret och Google Earthfönstret öppna. Högerklicka sedan på ett tomt utrymme på aktivitetsfältet längst ner på skärmen och välj "Visa fönster sida vid sida". På en datorskärm med god upplösning kan det då se ut på följande sätt beroende på exakt hur breda men vill ha respektive fönster:

Om man har en skärm med låg upplösning får inte båda fönstren helt plats eftersom Google Earth kräver ett visst minsta utrymme i antal bildpunkter.

Man måste alltså minska bredden på webbläsarfönstret så att det ser ut så här:

Eftersom texten följer med när fönstret krymper går det att läsa texten även om någon bokstav försvinner.
Vid behov maximerar man naturligtvis kartfönstret för att kunna få bättre överblick men kan sedan enkelt gå tillbaka till två fönster för att fortsätta läsa texten.

Tillbaka till kapitel 7.