Sorseles
bebyggelse-
historia

Innehåll:

Förord

1. Introduktion

2. Begrepp och
definitioner

3. Kolonisation

4. Samerna

5. Befolknings-
utveckling

6. Om Google Earth
och kartor

7. Kartor över
grundande

8. Avvittring och
laga skifte

9. Näringsliv

10. Befolkningskartor

11. Regionalpolitik

12. Mer om
befolkning

13. Om statistiken

14. Tabell- och figur-
förteckning

15. Bilagor

16. Käll- och litteratur-
förteckning

17. Kontakt